Tikkurila Everal AQUA Gloss 80 baza A 2,7l

138,50

Opis

Tikkurila Everal Aqua Gloss [80]  Rodzaj Emalia akrylowa do wnętrz i na zewnątrz Opis Najnowszej generacji, uniwersalna, tworząca powłokę z połyskiem wodorozcieńczalna emalia akrylowa, o wysokiej trwałości. Dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej (ponad 13 tysięcy kolorów). Produkt przeznaczony do malowania wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni drewnianych, płyt wiórowych i uprzednio zagruntowanych podłoży metalowych, jak również do powierzchni: stalowych, stali ocynkowanej, kwasoodpornej, aluminium, miedzi, plastikowych, szklanych, glazury – po uprzednim przygotowaniu podłoża. Emalia może być również stosowana do malowania wewnętrznych powierzchni mineralnych oraz do renowacyjnego malowania podłoży pokrytych wcześniej farbami alkidowymi lub chemoutwardzalnymi. Dzięki nowoczesnej technologii, pomalowana powierzchnia jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, nie żółknie z upływem czasu oraz zabezpiecza przed działaniem czynników atmosferycznych.ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI• WYSOKA ODPORNOŚĆ POMALOWANEJ POWIERZCHNI NA: Zmienne warunki atmosferyczne oraz UV Uszkodzenia mechaniczne Podwyższoną temperaturę – emalia polecana m.in. do kaloryferów Na zmywanie, detergenty, zarysowania • ATRAKCYJNY EFEKT FINALNY: Nieżółknąca powłoka Stabilny stopień połysku wraz z upływem czasu Bardzo dobra siła krycia Szeroka gama ponad 13 tys. kolorów  • TROSKA O ZDROWIE I ŚRODOWISKO  Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego* Neutralny zapach podczas aplikacji • OSZCZĘDNOŚĆ CZASU ORAZ KOMFORT STOSOWANIA:  Szybki czas schnięcia Bardzo dobra rozlewność i przyczepność do podłoża Produkt nie kapie i nie pryska * Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczy produktu po całkowitym wyschnięciu pomalowanej powierzchni i dokładnym wywietrzeniu pomieszczenia. Przykłady zastosowania Malowanie mebli, drzwi, okien, mebli ogrodowych, lamperii wewnątrz pomieszczeń, listew przypodłogowych, kaloryferów itp. Niepolecana do malowania dachów oraz fasad metalowych. DANE TECHNICZNE       9.8 m2/l   14 m2/l   Baza A i C Kolory Karta kolorów Tikkurila Symphony, NCS i RAL. Informacja o kolorach do zastosowania zewnętrznego dostępna w systemie kolorowania.  Karty kolorów Karta kolorów – Tikkurila 2436 Symphony Stopień połysku Połyskowy Wydajność Do 14 m2/l przy jednokrotnej aplikacji. Rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, takich jak: faktura podłoża, porowatość i zawartość wilgoci w podłożu. Wielkość opakowań 0,9l; 2,7l; 9l Nakładanie Pędzel, wałek, natrysk. Warunki natrysku pneumatycznego:- ciśnienie 3-4 bar- dysza 1.4-1.8 mm- rozcieńczenie 20-40% obj.Warunki natrysku hydrodynamicznego: – ciśnienie 140-160 bar- dysza 0,009”-0,013” – rozcieńczenie: 0-5% obj.Warunki natrysku hydrodynamicznego z osłoną powietrza:- ciśnienie 80-120 bar- dysza 0.009’’ – 0.011’’- rozcieńczenie 0-5% obj.- atomizacja ciśnienia powietrza 1-2 bar Czasy schnięcia W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50% pyłosuchość po 1 godzinie, nakładanie kolejnej warstwy po min. 4 godzinach. Całkowite utwardzenie powłoki następuje po 2-3 dniach. Odporność na warunki atmosferyczne Bardzo dobra. Odporność na wysokie temperatury Maks. +100°C, w wyższych temperaturach powłoka posiada tendencję do żółknięcia, PN-EN ISO 3248:2001.  Odporność na środki dezynfekujące Odporność na dezynfektanty: Bardzo dobra, PN-EN ISO 2812-3:2012. Zawartość części stałych Baza A ok. 36% obj. Baza C ok. 34% obj. Gęstość Baza A ok. 1,2 kg/l. Baza C ok. 1,05 kg/l INSTRUKCJE STOSOWANIA Warunki nakładania Malowana powierzchnia musi być sucha. Prace malarskie prowadzić w temperaturze od +8°C do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Temperatura malowanej powierzchni powinna być min. o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy. Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania podanych zaleceń.  Przygotowanie Wszystkie powierzchnie dokładnie oczyścić z zabrudzeń, kurzu i tłustych plam. Powierzchnie wcześniej malowane umyć za pomocą Tikkurila Maalipesu. Całość spłukać dokładnie wodą i pozostawić do wyschnięcia. Usunąć łuszczące się fragmenty starej powłoki malarskiej. Gładkie i błyszczące podłoże należy zmatowić i dokładnie odpylić. W razie konieczności wyrównać powierzchnię za pomocą odpowiedniej szpachlówki i po wyschnięciu przeszlifować i odpylić. Wszystkie podłoża malowane gruntami Tikkurila Rostex Super Akva, Tikkurila Otex Akva Adhesion Primer oraz impregnatem Tikkurila Valtti Guard należy przemalowywać po 24 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy. Powierzchnie drewniane – Nowe, wewnętrzne powierzchnie drewniane lub drewnopochodne zaleca się zagruntować za pomocą Tikkurila Everal Aqua Primer. Chłonne powierzchnie drewniane zagruntować najpierw gruntem rozcieńczonym 5-10% obj., następnie zeszlifować, a w razie konieczności zastosować kolejną warstwę nierozcieńczonego gruntu Tikkurila Everal Aqua Primer. Powierzchnie drewniane posiadające sęki oraz tendencje do żółknięcia wynikające z wycieku żywicy oraz innych substancji powodujących przebarwienia, należy zabezpieczyć gruntem Tikkurila Multistop zgodnie z instrukcją stosowania, a następnie nałożyć emalię nawierzchniową. Zewnętrzne powierzchnie drewniane należy zagruntować za pomocą Tikkurila Valtti Guard. Powierzchnie metalowe: użytkowane na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń zagruntować za pomocą Tikkurila Rostex Super Akva. Emalia może być stosowana bez gruntu na powierzchniach metalowych w suchych pomieszczeniach, które nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Niemniej jednak stosowanie gruntu poprawia przyczepność oraz efekt wizualny warstwy nawierzchniowej. Wewnętrzne powierzchnie mineralne: Podłoże przeznaczone do malowania musi być czyste, suche i odtłuszczone, oczyszczone z pyłui luźno związanych elementów. Powierzchnię zagruntować Tikkurila Optiva Primer, a następnie nałożyć 2 warstwy produktu nawierzchniowego. Pozostałe podłoża: z aluminium, miedzi, drewnopochodne, plastikowe, szklane oraz glazurę należy zszorstkować, a następnie zagruntować Tikkurila Otex Akva Adhesion Primer przed nałożeniem emalii nawierzchniowej. Powierzchnie uprzednio malowane: zmyć za pomocą odpowiednich preparatów usuwających wszelkie zanieczyszczenia ograniczające przyczepność emalii. Całość spłukać dokładnie wodą i pozostawić do wyschnięcia. W razie konieczności wyrównać powierzchnię za pomocą szpachlówki i po wyschnięciu przeszlifować. Twarde i błyszczące podłoże należy zmatowić. Uwaga: W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. Nakładanie Przed przystąpieniem do malowania emalię dokładnie wymieszać. Nakładać 1-2 warstwy wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku. W razie konieczności rozcieńczyć wodą w ilości do 5% obj. Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich Anza. Czyszczenie narzędzi Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości wyrobu. Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Kat. A/b. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. – 100 g/l. Kat. A/d. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. –130 g/l. Produkt zawiera poniżej 100 g/l LZO. OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008   Podczas malowania nosić odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice ochronne. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Produkt posiada Atest Higieniczny. Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. TRANSPORT I SKŁADOWANIE Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Chronić przed mrozem. Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID). INFORMACJE DODATKOWE UWAGA: na stopień połysku może mieć wpływ intensywność wybranego koloru i grubość powłoki.     –   Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz praktycznym doświadczeniu i są wskazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą . Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji, opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001.Będąc producentem nie jesteśmy w stanie monitorować warunków, w których produkt jest stosowany jak również wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie.

zawory grzejnikowe, 5 mb, łuszkiewicz białośliwie, ceresit ct 84 castorama, vileda szmatka do okien, nitonakrętki m5, artykuly higieniczne, szyba na wanne, papa pod murłatę, castorama kasetony ścienne, płotki ogrodowe, mieszkania bialystok, kołdra 100×135, przejściówka przyczepki, daszek na balkon castorama, bricomarche płytki, drzwi olx, kiedy ścinać lawende

yyyyy